Καταστατικό

   

 

 

 

 Ο Σύνδεσμος απαρτίζεται από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. κ.  Νικόλαος ΧΡΥΣΙΔΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 27 Ιουνίου 1960 στην  Ανοιξιά, Θεσσαλονίκη, (Ελλάδα) , διεύθυνση κατοικίας D-10553 Berlin, Beusselstrasse 44n-q.  
2. κ.  Ιωάννης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, έμπορος, γεννηθείς στις 20 Σεπτεμβρίου 1960 στο Μαυρέλι Τρικάλων (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-22145 Hamburg, Bei der Neuen Münze 20.  
3. κ.  Αριστοτέλης ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ,  έμπορος, γεννηθείς στις 24 Νοεμβρίου 1960 στην Αθήνα (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας L-1880 Luxembourg, 179, rue Pieree Krier.  
4. κ.  Δημήτριος ΣΟΓΚΑΝΤΖΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 28 Ιουλίου 1958 στην Καβάλα (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-2334 Vösendorf, Eisgrubengasse 2-6.  
5. κ.  Νικόλαος ΚΟΚΟΖΗΣ,  έμπορος, γεννηθείς στις  6 Ιανουαρίου 1973 στην Αρετούσσα, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-65201 Wiesbaden, Saarbrucker Allee 7.  
6. κ.  Μιχάλης ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις  5 Ιουνίου 1979 στη Νυρεμβέργη (Γερμανία), διεύθυνση κατοικίας D-90441 Nürnberg, Maybachstrasse 48.  
7. κ.  κ. Αλέξανδρος ΚΥΡΙΑΚΗΣ,  έμπορος, γεννηθείς στις  13 Απριλίου 1977 στο Μανχάϊμ (Γερμανία),  διεύθυνση κατοικίας D-68542 Heddesheim, Schultze-Delitzsch-Strasse 1.  
8. κ.    Μάριος ΚΑΛΟΙΔΑΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 19 Οκτωβρίου 1957 στην Αθήνα (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-60314 Frankfürt, Sonnmannstrasse 77.  
9. κ.   Αθανάσιος ΠΡΟΣΜΑΣ,  έμπορος, γεννηθείς στις 28 Φεβρουαρίου 1960 στη Νεάπολη Κοζάνης (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-28197 Bremen, Simon Bolivar  Strasse 53.  
10 κ.   Νικόλαος ΤΣΙΛΙΦΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 18 Ιανουαρίου 1947 στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα),  διεύθυνση κατοικίας D-65824 Schwalbach/ts,  Feldstrasse 8.  
11 κ.   Νικόλαος ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις  22 Φεβρουαρίου 1957 στη Δράμα (Ελλάδα) , διεύθυνση κατοικίας D-42697 Solingen, Bonnerstrasse 55.  
12 κ.   Στέλιος ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις  22 Μαΐου 1945 στην Κονταριώτισσα Πιερίας (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-60596 FrankfürtanMain, Kennedyallee 34.  
13 κ.  Κοσμάς ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  έμπορος, γεννηθείς στις 4 Δεκεμβρίου 1974 στο Βούπερτακλ  (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-40549 Düsseldorf, Heesenstrasse 90.  
14 κ.   Δημήτριος ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 5 Ιουνίου 1979 στη Νυρεμβέργη (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-80995 München, KarlsfederStrasse 8.  
15 κ.   Νικόλαος-Διοονύσιος ΝΙΤΣΟΣ, έμπορος, γεννηθείς στις  8 Δεκεμβρίου 1984 στην Κόνιτσα (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-01189 Dresden, Karlsruher  Strasse 142.  

Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών

F9437                             L130026555.04

Ημερομηνία  εγγραφής: 

12/02/2013                             

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κεφάλαιο 1. Όνομα, έδρα, διάρκεια

Άρθρο 1.  Οσύνδεσμος  ονομάζεται  «ΣύνδεσμοςΕλλήνωνΕισαγωγέων  ΤροφίμωνκαιΠοτώνΕξωτερικού, ΜηΚερδοσκοπικόςΣύνδεσμος» (Association des Importateurs Grecs des Aliments et Boissons Etrangères ASBL)

Άρθρο 2. Η έδρα της εταιρείας   ορίζεται στη διεύθυνση L-1880 Luxembourg 179, rue Pierre Krier.

Άρθρο 3. Η διάρκεια  του  συνδέσμου είναι απεριόριστη.

Κεφάλαιο 2. Αντικείμενο

Άρθρο 4. Ο σύνδεσμος έχει κυρίως αντικείμενο:

 1.  Την διασφάλιση, προστασία και προώθηση των επαγγελματικών, οικονομικών,  κοινωνικών και ηθικών δικαιωμάτων των μελών του συνδέσμου, κυρίως μέσω της κοινής μελέτης  και της  θεώρησης των προβληματικών  που σχετίζονται με τον κλάδο σε γενική ή τοπική κλίμακα, τη θέσπιση δεοντολογικών  αρχών άσκησης  του επαγγέλματος  του εμπόρου και του εισαγωγέα και  την εγγύηση  της  επαγγελματικής αλληλεγγύης.
 2.  Την στήριξη και η προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και  η αντιπροσώπευση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, των επιχειρήσεων  οι οποίες έχουν διεθνή δραστηριότητα  και   των κλάδων  της οικονομίας στους οποίους αυτές  οι επιχειρήσεις ανήκουν.
 3. Την ενεργή  συμμετοχή του συνδέσμου  στα σημαντικά  θέματα  της ελληνικής  εθνικής οικονομίας, που έχουν ως αντικείμενο  την οικονομική ανάπτυξη της  Ελλάδας γενικά και  την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων  και  υπηρεσιών και  των οικονομικών επενδύσεων στο εξωτερικό.
 4. Τη μελέτη  και την έρευνα των συνθηκών της αγοράς στον τομέα  των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των  ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό,  τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων που έχουν ως τελικό σκοπό  την κατάρτιση  των μελών του, τη συμμετοχή  σε επιτροπές  καθορισμού οικονομικής πολιτικής  και   την παρέμβαση στον καθορισμό της  εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς  οικονομικής πολιτικής  στα θέματα   που σχετίζονται με τους σκοπούς του συνδέσμου.
 5. Τη συνεργασία με ευρωπαϊκά όργανα καθώς και με ενώσεις και οργανισμούς και εμπορικά επιμελητήρια  άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Την εκμετάλλευση και  αξιοποίηση  εθνικών, ευρωπαϊκών  και διεθνών  προγραμμάτων  με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του συνδέσμου.
 7. Τη συμμετοχή  με την ιδιότητα του μέλους, σε εθνικές και  διεθνείς ενώσεις  που έχουν τον ίδιο  η άλλους σκοπούς.
 8. Ο σύνδεσμος πολιτικά  και ιδεολογικά είναι ουδέτερος. Στους κόλπους  του συνδέσμου  οιαδήποτε δραστηριότητα  σε αυτούς τους  τομείς απαγορεύεται.

Κεφάλαιο 3. Μέλη, εισδοχή νέων μελών,  παραίτηση, αποκλεισμός και   συνδρομές 

Άρθρο   5.  Ο σύνδεσμος αποτελείται  από ενεργά  μέλη (ιδρυτικά   μέλη, κοινά μέλη, τα μέλη ευεργέτες) και από επίτιμα μέλη (μέλη επί τιμή).

Μεταξύ των ενεργών  μελών περιλαμβάνοντα:

Τα ιδρυτικά μέλη,

Τα απλά  μέλη τα οποία είναι   απλά μέλη τα οποία έχουν  ενταχθεί στον σύνδεσμο και καταβάλλουν  τη βασική ετήσια συνδρομή, και

Τα μέλη ευεργέτες. Μέλη ευεργέτες είναι  τα  ενεργά μέλη τα οποία καταβάλλουν  συνδρομή μεγαλύτερη από την ετήσια βασική  συνδρομή  η οποία υπερβαίνει  ένα ελάχιστο ποσό που ορίζεται    ετησίως από  το ΔΣ με τη διευκρίνιση  ότι το εν λόγω  ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο  από 1.000,00 Ευρώ ετησίως, ούτε να υπερβαίνει  το ποσό των 50.000,00 Ευρώ ετησίως. Η αξιολόγηση  της  ιδιότητας  του μέλους ευεργέτη  γίνεται σε ετήσια βάση.

Τα ενεργά μέλη μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μόνον τα ενεργά μέλη  απολαμβάνουν   τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα  που προβλέπει  ο περί μη κερδοσκοπικών συνδέσμων νόμος. Ο αριθμός τους  είναι  απεριόριστος χωρίς να μπορεί να είναι  μικρότερος  του επτά. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός  ως ενεργό μέλος, πρέπει:

α)   να αποστείλει  γραπτή αίτηση στον Πρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίου

β)   να έχει γίνει δεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο

γ)   να δεσμευτεί να   συνεισφέρει ενεργά  στον σύνδεσμο ή να έχει ιδιαίτερες αρετές  έναντι του συνδέσμου

δ)  να έχει καταβάλει  την ετήσια συνδρομή του.

 

Η ιδιότητα  του ενεργού μέλους  για όλες τις κατηγορίες  βεβαιώνεται  με  την έκδοση  ετήσιας  κάρτας  μέλους και με την εγγραφή στο μητρώο που τηρείται για αυτόν τον σκοπό.

Η λίστα  των ενεργών μελών συμπληρώνεται   σε ετήσια βάση με την αναγραφή   με  αλφαβητική σειρά των μεταβολών οι  οποίες έλαβαν χώρα  μεταξύ των ενεργών μελών εντός προθεσμίας  τριών  μηνών από  κλείσιμο  εταιρικού έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να  απονείμει, τιμητικά, την ιδιότητα του επίτιμου μέλους  στα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, χωρίς να  λάβουν ενεργό  μέρος  στις δραστηριότητες  του συνδέσμου,  πρόσφεραν στον σύνδεσμο την υλική και ηθική στήριξή τους. 

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται  από την καταβολή της ετήσιας  συνδρομής.

Άρθρο  6.  Η Γενική Συνέλευση  θα ορίζει κατ’ έτος  το ποσό των ετήσιων συνδρομών  που οφείλουν να καταβάλλουν   τα ενεργά μέλη, και, ενδεχόμενα,  την περίοδο  καταβολής αυτών των συνδρομών.  Το μέγιστο ποσό των συνδρομών είναι χίλια  ευρώ ( 1.000,00).

Άρθρο 7. Η ιδιότητα  του ενεργού μέλους  χάνεται:

α)       με την εκούσια παραίτηση  που απευθύνεται   στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 β)      με την μη καταβολή, στη λήξη της,  της ετήσιας  συνδρομής.

γ)     Με απόφαση αποκλεισμού που λαμβάνει   η Γενική Συνέλευση  με πλειοψηφία  των  δύο τρίτων των ψήφων,   βάσει  έκθεσης  του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο  στην περίπτωση κατά την οποία:

1)   το μέλος του Συνδέσμου, αν και δεόντως κληθέν να το πράξει, αρνείται  να συμμορφωθεί στις διατάξεις του Καταστατικού,  στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

      2)   κριθεί ότι το μέλος  του συνδέσμου με τη συμπεριφορά του  θέτει σε κίνδυνο  τα συμφέροντα ή τη φήμη  του συνδέσμου.

Η ιδιότητα  του μέλους ευεργέτη  χάνεται:

 α)       με την εκούσια παραίτηση  που απευθύνεται   στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  β)    με την μη καταβολή, στη λήξη, του  ελάχιστου  ποσού που ορίζεται  από το Διοικητικό  Συμβούλιο για αυτόν τον σκοπό. 

        γ) με απόφαση αποκλεισμού που λαμβάνει   η Γενική Συνέλευση  με πλειοψηφία  των  τριών τετάρτων των ψήφων,   βάσει  έκθεσης  του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο  στην περίπτωση κατά την οποία:

 1)  το μέλος ευεργέτης του Συνδέσμου, αν και δεόντως κληθείς να το πράξει, αρνείται  να συμμορφωθεί στις διατάξεις του Καταστατικού,  στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

   2)  κριθεί ότι το μέλος  ευεργέτης του συνδέσμου με τη συμπεριφορά του  θέτει σε κίνδυνο  τα συμφέροντα ή τη φήμη  του συνδέσμου.

Αν δεν ορίζεται  γραπτώς διαφορετικά, καμία ετήσια καταβληθείσα συνδρομή ή άλλο ποσό καταβληθέν στον σύνδεσμο  ως συμμετοχή  με την ιδιότητα του ενεργού μέλους δεν  θα   επιστρέφεται 

Οι  περιπτώσεις απώλειας  του ενεργού μέλους,  στις οποίες γίνεται αναφορά  στις υποπαραγράφους  α και β ανωτέρω διαπιστώνονται  από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ έτος, τουλάχιστον  ένα μήνα  πριν από  την ημερομηνία της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Η απόφαση αποκλεισμού δεν μπορεί να ληφθεί  από τη Γενική Συνέλευση πριν ο ενδιαφερόμενος  κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για να   παράσχεις εξηγήσεις.

Το παραιτηθέν ενεργό μέλος, το οποίο αποχωρεί ή  έχει αποκλεισθεί και  οι κληρονόμοι  αποβιώσαντος ενεργού μέλους, δεν έχουν κανένα  δικαίωμα  επί του εταιρικού  κεφαλαίου  και δεν μπορούν α αξιώσουν την επιστροφή των  συνδρομών που έχουν καταβληθεί. 

Δεν μπορούν να  ζητήσουν ούτε απόδοση λογαριασμών, ούτε σφράγιση ή σύνταξη απογραφής περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου, ούτε ανάμιξη με οιονδήποτε τρόπο στις  υποθέσεις  του συνδέσμου.

Κεφάλαιο 4. Διοίκηση

Άρθρο 8.  Ο Σύνδεσμος  διοικείται  από  το Διοικητικό  Συμβούλιο απαρτιζόμενο από  μονό αριθμό πέντε (5) μελών  τα οποία   επιλέγονται  ανάμεσα στα ενεργά μέλη  και τα οποία  εκλέγονται  από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται  με την πλειοψηφία των παρόντων ενεργών μελών. Η διάρκεια της θητείας τους    είναι τριετής. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι επανεκλέξιμα και  πάντοτε μπορούν να ανακληθούν  από  τη Γενική Συνέλευση.

Αν ένα Μέλος του ΔΣ απολέσει  την ιδιότητα  του μέλους ευεργέτη κατά τη διάρκεια της θητείας του, θεωρείται αυτόματα  παραιτηθέν από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε Μέλος του ΔΣ  το οποίο χωρίς   βάσιμο λόγο, δεν παρίσταται τουλάχιστον στο ήμισυ του αριθμού των συνεδριάσεων του ΔΣ,  θεωρείται  αυτόματα παραιτηθέν στο  τέλος  της ετήσιας χρήσης  για την οποία πρόκειται.

Σε περίπτωση  χηρείας μιας θέσης,  θα γίνεται πλήρωση αυτής κατά  την προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση.

Αν  η χηρεία αφορά  δύο ή περισσότερες  θέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο  θα συγκαλεί  εντός μηνός  έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα καλείται  να  προβεί  στους διορισμούς  οι οποίοι επιβάλλονται.

Άρθρο 9.  Το Διοικητικό Συμβούλιο   θα  εκλέγει  από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο , Ταμία, και προαιρετικά , Γραμματέα. Ο Πρόεδρος  εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο και  διευθύνει τις εργασίες του.

Σε περίπτωση  απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, της συνεδρίασης   του Διοικητικού Συμβουλίου  προεδρεύει  ο Ταμίας και σε περίπτωση επίσης  του Ταμία, ο/η Γραμματέας. 

Το ΔΣ μπορεί να προσλάβει, είτε προσωρινά, είτε  οριστικά, άτομα  ακόμα και  μη ενεργά μέλη, στα οποία   αναθέτει    ειδική αποστολή.  Ωστόσο, αυτά τα άτομα  δεν έχουν παρά μόνο  συμβουλευτική ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή δύο Μελών  του ΔΣ οσάκις   το συμφέρον  του συνδέσμου το απαιτεί. Το ΔΣ δεν μπορεί έγκυρα να   συσκεφθεί και να λάβει αποφάσεις παρά μόνο με  πλειοψηφία   των μελών του, παρούσα  ή εκπροσωπούμενη  αποκλειστικά  από  ένα άλλο Μέλος του ΔΣ. Ουδεμία  χορηγούμενη εξουσιοδότηση  ισχύει  αν δεν δίδεται  σε Μέλος του ΔΣ.   

Οι  εξουσιοδοτήσεις που δίδονται   από ένα Μέλος του ΔΣ σε άλλο Μέλος του ΔΣ, πρέπει, επί ποινή ακυρότητας,   να  περιέχουν σαφή και ακριβή θέση του εξουσιοδοτούντος  επί όλων των θεμάτων  τα οποία θα συζητηθούν  κατά  τη διάρκεια  της συνεδρίασης του ΔΣ, όπως αυτά τα θέματα αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη   της ημέρας  που αναγράφεται στην   πρόσκληση   που απευθύνει ο Πρόεδρος.

  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών τα οποία ψηφίζουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος  του Προέδρου ή αυτού ο οποίος  να αναπληρώνει υπερισχύει.

Οι αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου  καταχωρούνται  σε  πρακτικά τα οποία  υπογράφει  ο Πρόεδρος και ο /η Γραμματέας και από  τους ψηφίσαντες οι  οποίοι το επιθυμούν.

Τα αποσπάσματα ή αντίγραφα Πρακτικών τα οποία πρόκειται να προσκομιστούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή ενώπιον άλλης αρχής,  επικυρώνονται  και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από  δύο Μέλη του ΔΣ.   

Άρθρο 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει  τις ευρύτερες εξουσίες  για τη διαχείριση  των υποθέσεων του Συνδέσμου και την εκπροσώπησή του  σε όλες  τις δικαστικές ή εξωδικαστικές  πράξεις. Οτιδήποτε  το οποίο δεν ορίζεται ρητά  ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης με το παρόν Καταστατικό ή τον  νόμο, θα ανήκει στην αρμοδιότητα  του ΔΣ.

Δύναται κυρίως να αποκτά, να πωλεί,  να υποθηκεύει  τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου, να  συνάπτει δάνεια ή να  δέχεται   οιεσδήποτε  δωρεές  και κληροδοτήματα με την επιφύλαξη  των  εγκρίσεων  που προβλέπει η νομοθεσία.

Υποχρεούται  να υποβάλει κάθε χρόνο στην έγκριση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον απολογισμό   της  χρήσης  που έκλεισε και τον προϋπολογισμό της επόμενης  χρήσης.  

Θα μεριμνά για την αυστηρή τήρηση των διατάξεων  που ορίζονται   στα άρθρα  3, 9 και 10   του  νόμου  περί μη κερδοσκοπικών συνδέσμων.

Έναντι τρίτων, ο σύνδεσμος  θα δεσμεύεται έγκυρα με την κοινή υπογραφή δύο  Μελών του ΔΣ, εκ των οποίων υποχρεωτικά  αυτή του Προέδρου του, χωρίς  αυτοί  να  οφείλουν να αποδείξουν  οιαδήποτε  απόφαση, εξουσιοδότηση ή άλλη ειδική εξουσία.

Οι  αγωγές, τόσο ως  αιτών / ενάγων  όσο και ως   καθ’ ου η αίτηση / εναγόμενος  υποβάλλονται  ή  υποστηρίζονται   μόνον στο όνομα του συνδέσμου. 

Άρθρο 12. Το ΔΣ μπορεί να   εκχωρήσει, με δική του ευθύνη,  τις εξουσίες  του σε ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του. Μπορεί επίσης  να  περιβάλλει  με ορισμένες  από  τις εξουσίες του  μια τεχνική Επιτροπή, αποτελούμενη από Μέλη του ΔΣ ή από ενεργά μέλη  ή ακόμα  και άτομα  τα οποία δε είναι  μέλη του Συνδέσμου.

Με την εξαίρεση  της επιστροφής  εξόδων   τα οποία υπέστησαν με την ευκαιρία   εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τα Μέλη του Διοικητικού   Συμβουλίου  δεν μπορούν να   λαμβάνουν  καμιά αμοιβή. 

Είναι επίσης δυνατόν να εκλεγεί εποπτικό συμβούλιο  το οποίο  θα εκλέγεται  από τη Γενική Συνέλευση. Το εποπτικό συμβούλιο  πρέπει   να αποτελείται από  τρία μέλη εκ των οποίων  δύο   θα εκλέγονται  από   τα ενεργά μέλη του συνδέσμου και ένα από  τα  ενεργά μέλη ευεργέτες.

Κεφάλαιο  5 Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12.  Για τα κατωτέρω θέματα χρειάζεται   σύσκεψη και απόφαση   της Γενικής Συνέλευσης:

 1. Τροποποίηση  Καταστατικού
 2. Εκλογή  και ανάκληση Μελών  του ΔΣ, τροποποίηση  της διάρκειας  της  θητείας τους καθώς και απαλλαγή των Μελών του ΔΣ
 3. Έγκριση απολογισμών  και προϋπολογισμών
 4. Διάλυση του Συνδέσμου
 5. Άσκηση πάσης άλλης εξουσίας  η οποία   θα τους έχει  εκχωρηθεί από τη νομοθεσία ή το Καταστατικό
 6. Εκλογή και ανάκληση  ελεγκτών, ορισμός της διάρκειας της θητείας τους, καθώς  και  η απαλλαγή  που  θα δίδεται στους ελεγκτές.  

Άρθρο 14.  Οι Γενικές Συνελεύσεις  συγκαλούνται  από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίου, με δημοσίευση της πρόσκλησης  στον τύπο ή μεεπιστολή, απευθυνόμενη σε όλα  τα ενεργά μέλη, τουλάχιστον οκτώ ημέρες  πριν από την ημερομηνία  της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση   θα περιέχει  την ημερήσια διάταξη.

Οιαδήποτε  πρόταση, υπογεγραμμένη  από  αριθμό ενεργών μελών  ίσο με το εικοστό της τελευταίας ετήσιας λίστας, πρέπει να  εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη.  Τα ενεργά μέλη θα επιτρέπεται  να  εκπροσωπούνται  στη Γενική Συνέλευση από άλλο ενεργό μέλος. Η εξουσιοδότηση  πρέπει να  είναι γραπτή και να περιέχει σαφή και ακριβή θέση επί εκάστου θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη η οποία επισυνάπτεται  στην   επιστολή πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 15. Το Διοικητικό  Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος   θα ορίζει ετησίως και υποχρεωτικά,  κατά τη διάρκεια  του 1ου εξαμήνου, την ημερομηνία και  τον τόπο   της  τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη της οποίας  θα αναγράφεται μεταξύ άλλως, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου   13 του ανωτέρω αναφερόμενου  νόμου, η έγκριση  του απολογισμού της  κλειόμενης  χρήσης και ο προϋπολογισμός  της επόμενης  χρήσης. Μετά την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού, η Γενική Συνέλευση  θα αποφασίζει  με ειδική  ψηφοφορία  για την απαλλαγή των Μελών  του ΔΣ , αν υπάρχει λόγος.

Εκτός από  την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, γενικές συνελεύσεις μπορούν  να συγκαλούνται ανάλογα με τις αναγκαιότητες  και το συμφέρον  του Συνδέσμου.

Άρθρο 16. Στις Γενικές  Συνελεύσεις  προεδρεύει   ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο.

Ο Πρόεδρος ή αυτός ο οποίος   ασκεί  τα καθήκοντα του Προέδρου,  ορίζει τον Γραμματέα και  δύο ψηφολέκτες  οι οποίοι επιλέγονται  ανάμεσα από   τα  παρευρισκόμενα  ενεργά μέλη  τα  οποία θα αποτελέσουν μαζί με τον πρόεδρο  ή αυτόν ο οποίος εκπληρώνει  τα καθήκοντα, το προεδρείο.

Το προεδρείο θα συντάσσει τη λίστα παρουσίας  και  θα  επικυρώσει την ακρίβειά της.

Άρθρο 17. Άπαντα τα ενεργά μέλη έχουν ίσο δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και οι αποφάσεις  λαμβάνονται με πλειοψηφία  των  ψήφων των παρευρισκόμενων ενεργών μελών,  το όλον με  την επιφύλαξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων παρουσίας και  πλειοψηφίας σε περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού  ή διάλυσης  του Συνδέσμου οι οποίες  προϋποθέσεις  προβλέπονται  στα άρθρα   8 και  20  του τροποποιημένου νόμου περί μη κερδοσκοπικών συνδέσμων και  ιδρυμάτων της 21ης Απριλίου 1928. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος εκείνου ο οποίος  προεδρεύει της συνέλευσης υπερισχύει.

Άρθρο  18. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε Πρακτικά  τα οποία υπογράφονται  από τον Πρόεδρο, τον/την Γραμματέα  και τους Ψηφολέκτες.

Τα πρακτικά  εγγράφονται  σε ειδικό μητρώο.

Οι  αποφάσεις  της Γενικής Συνέλευσης φέρονται σε γνώση  των  ενεργών μελών και των τρίτων με λήψη γνώσης κατόπιν  αιτήματος στην έδρα του συνδέσμου, ή με αλληλογραφία   με απλό  αίτημα ή με  ανάρτηση σε ιστότοπο στον οποίο  τα μέλη  του συνδέσμου  θα έχουν πρόσβαση μέσω ειδικού κωδικού πρόσβασης.

Τα αποσπάσματα ή αντίγραφα Πρακτικών τα οποία πρόκειται να προσκομιστούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή ενώπιον άλλης αρχής,  επικυρώνονται  και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο   Μέλος του ΔΣ.   

Κεφάλαιο 6.  Έλεγχος λογαριασμών

Άρθρο 19. Πριν  από την υποβολή  τους  στη Γενική  Συνέλευση, τα βιβλία, οι λογαριασμοί και το ταμείο  της κλειόμενης  χρήσης ελέγχονται  από δύο ελεγκτές που έχει ορίσει  η προηγούμενη Γενική Συνέλευση.   

Αν τοποθετηθεί εποπτικό συμβούλιο,  η έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να  προσυπογράφεται   από τον Πρόεδρο  αυτού  του συμβουλίου.

  Κεφάλαιο 7. Εταιρικό κεφάλαιο, εταιρική χρήση, απολογισμοί, προϋπολογισμοί.

Άρθρο 20. Οι πόροι του Συνδέσμου θα αποτελούνται κυρίως:

α)     από  τις  συνδρομές  των ενεργών μελών

β)     από δωρεές ή κληροδοτήματα υπέρ αυτού

γ)      από  επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις

δ)     από  κοινωνικές παροχές   που καταβάλλει το κράτος  και οι δήμοι

ε)     από έσοδα για παρασχεθείσες υπηρεσίες

ζ)     από  τόκους  και  οιαδήποτε έσοδα γενικά.

Αυτή η απαρίθμηση δεν είναι  περιοριστική.

Οι λογαριασμοί  του Συνδέσμου  τηρούνται  και   τακτοποιούνται  από  Ταμία, Μέλος του ΔΣ. Εκάστη  κίνηση  πρέπει να αιτιολογείται και να αποδεικνύεται με τιμολόγιο ή άλλο  λογιστικό δικαιολογητικό έγγραφο.

Άρθρο  21.  Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και κλείνει την 31η Δεκεμβρίου  εκάστου έτους. Στο τέλος του  έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο  κλείνει τους λογαριασμούς   της κλειόμενης χρήσης  και καταρτίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης, προκειμένου να υποβληθούν για έγκριση  από την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  13 του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου και  του άρθρου 11 του Καταστατικού.

Το θετικό πλεόνασμα ανήκει στον Σύνδεσμο.

Κεφάλαιο 8.  Διάλυση, εκκαθάριση

Άρθρο 22.  Η διάλυση  και  η εκκαθάριση  του Συνδέσμου  ρυθμίζονται  από τα  άρθρα 18 και του νόμου περί  μη κερδοσκοπικών  συνδέσμων.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο  θα ασκήσει καθήκοντα  εκκαθαριστή.

Μετά την εκκαθάριση του Παθητικού, το Ενεργητικό θα μεταβιβαστεί σε μη κερδοσκοπικό αναγνωρισμένο κοινής ωφέλειας  σύνδεσμο ή σε μη κερδοσκοπικό ίδρυμα λουξεμβουργιανού δικαίου  των οποίων το αντικείμενο  θα προσεγγίζει  όσο είναι δυνατόν το αντικείμενο του παρόντος Συνδέσμου.

Κεφάλαιο 9. Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 23. Η τροποποίηση του Καταστατικού  γίνεται  σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4, 8 και 9 του τροποποιημένου νόμου της 21ης Απριλίου 1928 περί μη κερδοσκοπικών συνδέσμων και  ιδρυμάτων.

Κεφάλαιο 10. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 24. Για το πλεόνασμα και για όλες τις περιπτώσεις    οι οποίες δεν προβλέπονται  από το παρόν Καταστατικό, οι διατάξεις  του  προαναφερόμενου νόμου  της 21ης Απριλίου  1928.

 

Newsletter

Το e-mail σας*
CAPTCHA Image
κωδικός captcha*
   επαναφόρτωση


Joomla 3.0 templates. All rights reserved.